تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور هند

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/10/05
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:131947/ت56095هـ تاریخ ابلاغ:1397/10/08
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/10/08
شماره روزنامه رسمي:21500 تاریخ روزنامه رسمي:1397/10/13
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادي و دارايي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه