تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حاتم شاكرمي به عنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/10/05
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:131864/ت56098هـ تاریخ ابلاغ:1397/10/06
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/10/06
شماره روزنامه رسمي:21500 تاریخ روزنامه رسمي:1397/10/13
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان برنامه و بودجه
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي