اصلاح تصويب نامه شماره 17996/ت 55347 هـ مورخ 22 /2/ 1397 در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده، تأسيسات زيربنايي و كمك بلاعوض جهت تأمين اسكان موقت صاحبان واحدهاي مسكوني آسيب ديده ناشي از زلزله استان كرمانشاه

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/08/02
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:104025/ت55903هـ تاریخ ابلاغ:1397/08/07
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/08/07
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت كشور
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري
استانداري كرمانشاه
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي