تصويب نامه در خصوص واريز معادل ريالي مانده تسهيلات صندوق توسعه ملي براي طرح مهار و تنظيم آب هاي مرزي و شبكه هاي اصلي

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/07/29
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:102554/ت55867هـ تاریخ ابلاغ:1397/08/05
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/08/05
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت نيرو
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
صندوق توسعه ملي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
وزارت دادگستري
استانداري خوزستان
استانداري ايلام
استانداري سيستان و بلوچستان
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات