تصويب نامه در خصوص اجراي كامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداري (دوره دوم)

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/07/29
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:102030/ت55853هـ تاریخ ابلاغ:1397/08/02
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/08/02
شماره روزنامه رسمي:21448 تاریخ روزنامه رسمي:1397/08/09
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


سازمان برنامه و بودجه
سازمان امور اداري و استخدامي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور