قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1389/04/29 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1389/04/29
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:109983 تاریخ ابلاغ:1389/05/24
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1389/06/11
شماره روزنامه رسمي:19067 تاریخ روزنامه رسمي:1389/05/26
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور خارجه
سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت راه و ترابري
وزارت نفت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح
دفتر هيأت دولت
ديوان محاسبات
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
روزنامه رسمي