عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 121385

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه در خصوص از طبقه بندي خارج نمودن 4 مورد تصميم نامه هيات وزيران 1397/08/15 معاون اول رئيس جمهور
2 ضرورت اصلاح نظام بانكي و تكاليف و اختيارات تفويضي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1397/08/15 رئيس قوه قضائيه
3 تصويب نامه در خصوص اصلاح اساسنامه شركت هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گلبهار، عاليشهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (اميركبير) 1397/08/15 هيات وزيران
4 تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي خوشه مهر مركز دهستان بناجوي شرقي به شهر و تغيير مركز 1397/08/13 هيات وزيران
5 تصويب نامه درخصوص ايجاد دهستان كوهك به مركزيت روستاي كوهك در تابعيت بخش بم پشت شهرستان سراوان 1397/08/13 هيات وزيران
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص رفع ابهام در خصوص محاسبه ماليات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفيان سال 1395 و پس از آن 1397/08/13 سازمان امور مالياتي
7 تصويب نامه در خصوص چهارچوب ها و ضوابط بانكي پرداخت خرد ، كيف پول الكترونيك و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها 1397/08/13 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص ايجاد بخش حرا به مركزيت روستاي طبل از تركيب دهستان هاي دولاب و صلخ در تابعيت شهرستان قشم استان هرمزگان 1397/08/13 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي خوشه مهر مركز دهستان بناجوي شرقي بخش مركزي شهرستان بناب در استان آذربايجان شرقي به شهر 1397/08/13 هيات وزيران
10 تصويب نامه در خصوص تعيين سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع ملي (فوكال پوينت) تسهيلات جهاني محيط زيست 1397/08/13 هيات وزيران
11 بخشنامه سازمان امور مالياتي ارسال فهرست اطلاعات شركت ها و موسسات دانش بنيان كه در سال 1396 از سوي كارگروه موضوع ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان تاييد شده اند 1397/08/13 سازمان امور مالياتي
12 تصويب نامه در خصوص در مورد اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان 1397/08/13 هيات وزيران
13 تصويب نامه درخصوص مجوز تنظيم صلح نامه در چهارچوب مقررات قانوني نسبت به صلح اختلاف بين شركت احداث صنعت و گروه پيمانكاران سيمان حماء 1397/08/13 هيات وزيران
14 تصويب نامه درخصوص اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان آذربايجان شرقي 1397/08/13 هيات وزيران
15 تصويب نامه در خصوص شناخت روستاي تلخاب مركز دهستان تلخاب از توابع بخش خنجين شهرستان فراهان استان مركزي به عنوان شهر و تغيير مركز 1397/08/13 هيات وزيران
16 تصويب نامه درخصوص تعيين معاونين سازمان ملي استاندارد ايران، همتراز مقامات بند (هـ ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري 1397/08/13 هيات وزيران
17 تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي نلاس مركز دهستان ملكاري بخش وزينه شهرستان به شهر و تغيير مركز 1397/08/13 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه 125573 مورخ 9 دي 1396 هيات وزيران راجع به واردات خودرو 1397/08/13 هيات وزيران
19 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون دريايي ايران 1397/08/13 هيات وزيران
20 ابلاغ تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 1388 1397/08/13 هيات وزيران
21 تصويب نامه در خصوص تعيين صندوق هاي موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي 1397/08/13 هيات وزيران
22 بخشنامه بودجه سال 1398 توسط رييس جمهور 1397/08/10 هيات وزيران
23 تصويب نامه درخصوص محدوديت منجر به ممنوعيت كشت برنج خارج از استان هاي گيلان و مازندران 1397/08/09 هيات وزيران
24 تصويب نامه در خصوص مجازبودن ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي 1397/08/09 هيات وزيران
25 تصويب نامه در خصوص معرفي اعضاي موظف و غير موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو و قشم 1397/08/09 وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي
صفحه از 4856 یافته ها در هر صفحه