عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 121532

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 مصوبه سازمان امور مالياتي درخصوص ارسال اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند ه تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/09/18 سازمان امور مالياتي
2 مصوبه قوه قضاييه به انضمام آيين نامه اجرايي رييس آن قوه درخصوص نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي حين خدمت ضابطان نظامي 1397/09/18 رئيس قوه قضائيه
3 اجازه برگزاري گردهمايي بين المللي فارابي در سال 1397 تا سقف مبلغ پانزده ميليارد ريال 1397/09/14 هيات وزيران
4 الحاق تبصره (2) به جزء (2) بند (ب) ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/09/14 هيات وزيران
5 مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص دستورالعمل تعيين مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي طرح يا پروژه هاي عمراني 1397/09/14 وزارت امور اقتصادي و دارايي
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص عدم اعمال معافيت تبصره 1 ماده 190 براي جريمه درآمدهاي كتمان شده موضوع ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم 1397/09/12 سازمان امور مالياتي
7 بخشنامه در خصوص مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي 1397/09/11 هيات وزيران
8 مصوبه بانك مركزي درخصوص اعلام شيوه و شرايط صدور و استفاده از چك هاي تضمين شده 1397/09/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
9 تصويب نامه در خصوص تعيين فرودگاه شاهرود به عنوان فرودگاه مجاز براي ورود و خروج كالا و مسافر 1397/09/11 هيات وزيران
10 تصويب نامه در خصوص عضويت مهدي نقوي، امين افقي و غلامحسين مظفي به عنوان اعضاي هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، انزلي و كيش 1397/09/11 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي
11 تصويب نامه درخصوص تعيين محمد صادق معتمديان به عنوان استاندار خراسان جنوبي 1397/09/10 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص حمايت از اقشار آسيب پذير و اجراي طرح معيشت 1397/09/07 هيات وزيران
13 تصويب نامه درخصوص تخصيص اعتبار براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي طرح آبخيزداري و كنترل سيلاب در استان قم 1397/09/07 هيات وزيران
14 تصويب نامه درخصوص مجوز خريد يكصد دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط مركز امور شوراهاي حل اختلاف 1397/09/07 هيات وزيران
15 تصويب نامه در خصوص اعطاي مجوز واردات دارو به شركتهاي بخش خصوصي با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1397/09/07 هيات وزيران
16 تصويب نامه درخصوص تعيين محمد علي شجاعي به عنوان استاندار خراسان شمالي 1397/09/07 هيات وزيران
17 تصويب نامه در خصوص تعيين احمد حسين زادگان به عنوان استاندار مازندران 1397/09/07 هيات وزيران
18 تصويب نامه درخصوص تعيين محمدرضا پورمحمدي به عنوان استاندار آذربايجان شرقي 1397/09/07 هيات وزيران
19 تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال بصورت دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1397/09/07 هيات وزيران
20 تصويب نامه درخصوص تعيين مبلغ هفتاد ميليارد ريال به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1397/09/07 هيات وزيران
21 تصويب نامه درخصوص اختصاص مبلغ چهل ميليارد ريال بصورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 1397/09/07 هيات وزيران
22 تصويب نامه در خصوص واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در چهارچوب اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت 1397/09/07 هيات وزيران
23 تصويب نامه در خصوص تعيين حق الامتياز صدور پروانه فعاليت كارور (اپراتور) ماهواره اي مخابراتي تا پايان سال 1398 1397/09/07 هيات وزيران
24 تصويب نامه در خصوص تعيين علي نبيان به سمت رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن 1397/09/05 هيات وزيران
25 تصويب نامه در خصوص فراهم نمودن امكان ارتباط برخط وضعيت تسهيلات تضمين شده توسط دولت براي سازمان برنامه و بودجه كشور 1397/09/05 هيات وزيران
صفحه از 4862 یافته ها در هر صفحه