عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 122320

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 مكاتبه در خصوص ايجاد زيرساخت هاي لازم براي تبادل الكترونيكي كليه مكاتبات بين مراجع قضايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1398/04/03 رئيس قوه قضائيه
2 مكاتبه درخصوص اصلاح عبارت ها در تصويبنامه شماره 37169/ت55713هـ مورخ 1 تير 1398 1398/04/01 هيات وزيران
3 تصويب نامه درخصوص برگزاري گردهمايي بين المللي وزراي بهداشت كشورهاي منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني در سال 98 1398/03/29 هيات وزيران
4 تصويب نامه درخصوص اضافه شدن متن موردنظر به عنوان ماده (47) به ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/03/29 هيات وزيران
5 تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي داريان از توابع دهستان گوني مركزي بخش مركزي شهرستان شبستر به عنوان شهر داريان 1398/03/29 هيات وزيران
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص عملكرد دريافت كنندگان سكه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1398/03/29 سازمان امور مالياتي
7 تصويب نامه درخصوص مجوز واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از 2500 سي سي و ارزش بالاتر از 40 هزار دلار براي اشخاص 1398/03/29 هيات وزيران
8 تصويب نامه درخصوص مجاز بودن سازمان امور مالياتي كشور درمورد دراختيار قراردادن اطلاعات موردنياز مركز آمار ايران 1398/03/29 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص روند اجراي مصوبات شوراي توسعه كردستان 1398/03/29 هيات وزيران
10 تصويب نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت نماينده منتخب شوراي عالي استان ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد. به انتهاي مواد 7 ، 9 و 11 آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد 1398/03/29 هيات وزيران
11 تصويب نامه درخصوص تبديل نقطه جمعيتي ميانكوه از توابع دهستان چاه سالم بخش مركزي شهرستان اميديه به عنوان شهر ميانكوه در استان خوزستان 1398/03/29 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص آيين نامه نظام سنجش اعتبار 1398/03/29 هيات وزيران
13 تصويب نامه درخصوص ايجاد دهستان نوده انقلاب از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي موردنظر در بخش مركزي شهرستان خوشاب استان خراسان رضوي 1398/03/29 هيات وزيران
14 تصويب نامه درخصوص اصلاح ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مووضع فروش خانه هاي سازماني 1398/03/29 هيات وزيران
15 تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي عليشاه دهستان سيس بخش مركزي شهرستان شبستر در استان آذربايجان شرقي به شهر 1398/03/29 هيات وزيران
16 بخشنامه در خصوص نحوه اجراي بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/03/28 سازمان امور مالياتي
17 بخشنامه قوه قضائيه درخصوص نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين 1398/03/27 رئيس قوه قضائيه
18 تصويب نامه در خصوص تغيير دوره تامين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت مجتمع فولاد ذوب آهن ازنا به منظور تامين منابع مالي موردنياز باقي مانده طرح مشروط به معرفي سرمايه گذار معتبر و مورد تأييد وزارت صنعت، معادن و تجارت 1398/03/27 هيات امناي حساب ذخيره ارزي
19 تصويب نامه درخصوص آيين نامه نحوه اجراي بند (هـ) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 98 1398/03/26 هيات وزيران
20 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 1398/03/25 رئيس قوه قضائيه
21 دستورالعمل شناسايي درآمد موسسات اعتباري 1398/03/23 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
22 تصويب نامه در مورد پرداخت غرامت ناشي از ملي شده تعداد 600 سهم محمود صفوي در شركت كارخانجات ذوب شهريار 1398/03/22 هيات وزيران
23 تصويب نامه در خصوص انتقال شركتهاي آب منطقه اي، سازمان آب و برق خوزستان و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1398/03/22 هيات وزيران
24 اصلاح تصويب نامه شماره 23157/ت33302ك مورخ 1384/04/18 (در خصوص تعيين موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران به عنوان مسئول مديريت اطلاعات لرزه اي كشور) 1398/03/22 هيات وزيران
25 مكاتبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص مصوبه انتخاب رييس و اعضاي شوراي تخصصي حوزوي 1398/03/22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
صفحه از 4893 یافته ها در هر صفحه