عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 121747

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه در خصوص اصلاح و حذف رديف (8) بند (پ) تصويب نامه شماره 107860/ت55041هـ مورخ 15 آبان 1397 1397/10/19 هيات وزيران
2 تصويب نامه در خصوص طرح موضوع ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران 1397/10/19 هيات وزيران
3 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند 5 تصويبنامه شماره 11739 /ت55295هـ مورخ 8 /2 /1397 راجع به (اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان) 1397/10/19 هيات وزيران
4 تصويب نامه در خصوص تصويب آيين نامه اجرايي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي 1397/10/19 هيات وزيران
5 تصويب نامه در خصوص تمديد تصويب نامه شماره 31749/ت55366 هـ مورخ 13 خرداد 1397 براي برگزاري نمايشگاه در كشور اسپانيا 1397/10/19 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص دراختيار قراردادن مبلغ سي ميليارد ريال به صورت هزينه اي به منظور امحاي سموم سنواتي به سازمان حفظ نباتات 1397/10/19 هيات وزيران
7 تصويب نامه درخصوص مجاز دانستن بانك مركزي نسبت به تامين و پرداخت مبلغ مورد از محل منابع داخلي خود براي تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به بانك بين المللي 1397/10/19 واحد تدوين دفتر هيأت دولت
8 تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار به صورت تملك دارايي سرمايه اي براي طرح تثبيت رانش مسير لوله آب شرب مشكين شهر 1397/10/19 هيات وزيران
9 اصلاح تصويب نامه شماره 118060 /ت 56022هـ مورخ 10 /9 /1397 با موضوع (تصويب نامه در خصوص واردات دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي توسط بخش خصوصي) 1397/10/16 هيات وزيران
10 تغيير دستگاه اجرايي طرح تملك دارايي سرمايه اي اتصال شهر اسلامشهر به متروي تهران 1397/10/12 هيات وزيران
11 در خصوص تعيين محمدعلي طالبي به عنوان استاندار يزد 1397/10/12 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت 1397/10/12 هيات وزيران
13 تصويب نامه درخصوص تعيين عليرضا رزم حسيني به عنوان استاندار خراسان رضوي 1397/10/12 هيات وزيران
14 تصويب نامه در خصوص سهميه نفت گاز ناوگان ايراني خروجي (نفت گاز سوز) 1397/10/12 هيات وزيران
15 تصويب نامه در خصوص تعيين بهرام سرمست به عنوان استاندار قم 1397/10/12 هيات وزيران
16 تصويب نامه در خصوص تعيين عنايت الله رحيمي به عنوان استاندار فارس 1397/10/12 هيات وزيران
17 بخشنامه درخصوص اعمال نرخ صفر مالياتي به سود تقسيم نشده شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند (ب) تصويبنامه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 26 تير 1397 1397/10/12 سازمان امور مالياتي
18 تصويب نامه در خصوص اصلاح ماده (4) اصلاحي آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن 1397/10/12 هيات وزيران
19 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال تصويبنامه هيات وزيران موضوع اصلاح تبصره هاي (1) و (2) اصلاحي ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1397/10/11 سازمان امور مالياتي
20 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 1397/10/11 سازمان امور مالياتي
21 تصويب نامه در خصوص تامين مالي اجاره و انتقال (BLT) راه آهن محور جوين - اسفراين - بجنورد 1397/10/09 هيات وزيران
22 تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سوراي 1397/10/09 هيات وزيران
23 بخشنامه در خصوص دفاع از لايحه بودجه سال 98 توسط كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي 1397/10/06 معاون اول رئيس جمهور
24 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضع تأئيديه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نيز بورس كالا موضوع بخشودگي مقرر در ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم 1397/10/05 سازمان امور مالياتي
25 تصويب نامه درخصوص تعيين وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور هند 1397/10/05 هيات وزيران
صفحه از 4870 یافته ها در هر صفحه