عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 121932

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه در خصوص منظور شدن سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي 1397/12/19 هيات وزيران
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص تسري نرخ صفر مالياتي به جوايز صادراتي 1397/12/18 سازمان امور مالياتي
3 تصويب نامه در خصوص اصلاح عبارت (‌تا پايان سال 1396 ) به عبارت (تا پايان سال 1400) در تصويبنامه شماره 62111/ت51052هـ مورخ 25 مردادي 1395 1397/12/15 هيات وزيران
4 تصويب نامه درخصوص اصلاح بند (2) تصويبنامه شماره 93981/ت52014هـ مورخ 10 آبان 1396 هيات وزيران (براي مدت يك سال)‌ به عبارت (براي مدت دو سال) 1397/12/15 هيات وزيران
5 تصويب نامه در خصوص افزايش سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي 1397/12/15 هيات وزيران
6 بخشنامه قوه قضاييه درخصوص قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 98 1397/12/13 رئيس قوه قضائيه
7 تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي جواديه الهيه به شهر 1397/12/12 هيات وزيران
8 تصويب نامه درخصوص شناخت روستاي ده كهان از توابع بخش مركزي شهرستان كهنوج استان كرمان 1397/12/12 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص ايجاد دهستان فردوس به مركزيت روستاي فردوس از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي مورد اشاره در بخش مركزي شهرستان جيرفت 1397/12/12 هيات وزيران
10 تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي علي آباد عمران به عنوان شهر در استان كرمان 1397/12/12 هيات وزيران
11 تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي رمشك از توابع دهستان رمشك شهرستان قلعه گنج در استان كرمان به عنوان شهر و تغيير مركز دهستان رمشك به روستاي كنگرو 1397/12/12 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص تبديل روستاهاي سي ريز، ده خواجه، فتح آباد، ده بالاسي ريز، موروييه و ده نو به شهر 1397/12/12 هيات وزيران
13 تصويب نامه درخصوص احتساب كالاهاي اهدايي بنياد امور بيماريهاي خاص از مصاديق بند 6 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 1397/12/12 هيات وزيران
14 تصويب نامه درخصوص اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم موضوع تصويبنامه شماره 46906/ت5301هـ مورخ 24 تير 1396 1397/12/12 هيات وزيران
15 تصويب نامه درخصوص ايجاد دهستان ابارق به مركزيت روستاي ابارق از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي موردنظر در بخش مركزي شهرستان بم استان كرمان 1397/12/12 هيات وزيران
16 بخشنامه امور مالياتي در خصوص بهاي انواع خودروهاي توليد داخل و وارداتي موضوع بند 4 ماده 17 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تير 1394 1397/12/11 سازمان امور مالياتي
17 تصويب نامه درخصوص ايجاد دهستان زمكان شمالي و بخش زمكان در تابعيت شهرستان ثلاث باباجاني 1397/12/08 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص اضافه شدن متن به عنوان تبصره 9 به ماده 5 آيين نامه اجرايي بند (و) و جزءهاي 3 و 4 بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 97 كل كشور 1397/12/08 هيات وزيران
19 تصويب نامه درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16 مرداد 1397 1397/12/08 هيات وزيران
20 تصويب نامه درخصوص طرح تقسيمات كشوري مربوط به استان همدان تغيير نام بخش قروه درجزين شهرستان رزن استان همدان به درگزين 1397/12/08 هيات وزيران
21 تصويب نامه درخصوص تبديل شدن روستاي فاروق دهستان خفرك عليا بخش سيدان در شهرستان مرودشت و روستاي دهكويه از بخش مركزي 1397/12/08 هيات وزيران
22 نامه اصلاحي در خصوص طبقه بندي گرمسيري، مدت و دوره زماني شهرستان كاشان و آران بيدگل و پلدختر و شهرستان رستم 1397/12/08 هيات وزيران
23 تصويب نامه در خصوص شناخته شدن روستاي فال دهستان فال بخش گله دار شهرستان مهر در استان فارس شهر 1397/12/08 هيات وزيران
24 تصويب نامه درخصوص ادغام روستاي يكه سعود پايين مركز دهستان جرگلان بخش جرگلان شهرستان راز و جرگلان در استان خراسان 1397/12/08 هيات وزيران
25 تصويب نامه درمورد تقسيمات كشوري در شهرستان خوي استان آذربايجان غربي 1397/12/08 هيات وزيران
صفحه از 4878 یافته ها در هر صفحه